Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jakie ma założenia?

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - jakie ma założenia?

Przeszło 25 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO został uzgodniony Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który jest obchodzony 16 listopada. Z brakiem tolerancji każdego dnia styka się bardzo dużo osób i właśnie ta data ma to oznajmiać. Apelowanie do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów tego rodzaju jest sygnałem do tego, by szukali rozwiązania tego występującego problemu. Nauczanie, czy także przygotowywanie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu promowanie akceptacji oraz zmniejszenie się gnębienia osób skrzywdzonych z wielu powodów, co według organizacji UNESCO jest przynoszącą efekty metodą przeciwdziałania wszelkim złym zachowaniom w tym zakresie.

Regularnie występujące zjawiska terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji, były powodem stworzenia tejże inicjatywy. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, mają do czynienia właśnie te grupy, co zarejestrowano na przestrzeni wielu lat. Oznaki nietolerancji mogą być ogromnie kłopotliwe dla osób dręczonych, dlatego również obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji mają alarmować o różnych sytuacjach, w których dochodzi do przemocy, a także pomóc w odnalezieniu głównych motywów kiełkowania braku akceptacji. Żeby obeznać się w tym, czym tak naprawdę jest poszanowanie nie swoich praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz poszanowanie różnic indywidualnych, potrzebne są tego typu przedsięwzięcia, które zdecydowanie okazują się pomocne w tym zakresie. Ma też edukować, nauczyć dostrzegania różnego rodzaju kultur, rozumienia innych ludzi, a także głównym celem tego typu czynności jest umiejętności wysłuchiwania.

W jaki sposób obchodzono w Polsce Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Zarówno prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wygłosili ogólny apel, w którym przekazują niebywałe wsparcie dla osób, które doznały fizycznej i werbalnej agresji wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice udzielili wsparcia swoim podpisem ten manifest. Prezydent stolicy, Trzaskowski Rafał ogłosił, że solidarność tego dnia będzie ukazywana poprzez wywieszanie różnobarwnych flag, a także podświetlania budynków. Głównie w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.